1/C - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Dr. Sefcsikné Szász Éva vagyok, tanító, mentortanár, színjátszó-rendező, a művészeti osztály tanító nénije.
A gyermeki személyiség harmonikus kibontakoztatását az óvodai nevelés eredményeire támaszkodva kezdem el. A tanulók kompetenciáit célirányosan és játékosan fejlesztem annak érdekében, hogy képessé váljanak a tanulási tevékenység megkezdésére és képességeikhez mérten a legmagasabb szinten tudják majd teljesíteni az iskolai elvárásokat. Célom, hogy ez a tanulási folyamat örömteli legyen.Ezt az értelmi-érzelmi fejlődést szolgálják a mindennapi munkám során alkalmazott drámapedagógia és egyéb élménypedagógiai módszerek, hiszen így a gyerekek megtanulnak erőfeszítéseket tenni, önmagukat és társaikat reálisan értékelni. Olyan készségek kialakulását teszik lehetővé, mint a problémamegoldás, konfliktuskezelés, empátiás készség, a játékos tanulás az önnevelés eszközévé válik.A művészeti osztályban kiemelt figyelmet kap a mese, a vers, a zene, a tánc, a képzőművészet, a drámajáték és a színjátszás, hiszen a kreativitás alapja a belső világ gazdagítása. Fő feladatom a gyermekközpontú komplex intelligencia- és személyiségfejlesztés, amely elérhetővé válik az alkotóélményen keresztül, mely által lépesről-lépésre fedezhetik fel a világot. Tanítványaimmal iskolai ünnepségeken, színjátszó fesztiválokon rendszeresen szerepelünk, az arany oklevél megszerzésére is nagyon büszkék vagyunk.Szeretettel várom a leendő 1. C osztályba a lelkes, kedves nagycsoportos ovisokat!
Kovács László György vagyok, tanító, a művészeti osztály tanító bácsija
Együttműködő, kiegyensúlyozott, játékos közösséget szervezek, mert meggyőződésem, hogy szeretetteljes légkörben tudunk maradandót alkotni. A tudás megszerzéséhez vezető út első lépcsője, hogy megszeressünk tanulni. Az érdeklődés felkeltése, a nyitott, kíváncsi és bátor attitűd kialakítása elengedhetetlen a gyermekek életében, főként iskolakezdéskor. Előtérbe helyezem az élményszerű pedagógiai módszereket, ehhez nagy segítségemre van két jó barátom, a gitárom és a zongorám. A helyes viselkedés olyan írott és íratlan szabály- és szokásrendszeren alapul, amely tiszteletből és felelősségvállalásból gyökerezik. Ezt kisgyermekkorban sajátítjuk el. Örök értékeknek tartom az általános emberi értékeket, mint a becsületesség, igazságosság, erőszakmentesség, szeretet. Kedves nagycsoportos, örömmel várlak szeptemberben, hogy közösen felfedezhessük a világot.
Vissza a tartalomhoz