Tantestületünk - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
Tartalomhoz ugrás
Igazgatóság tagjai
1.         Pál Lászlóné                           tanár                            intézményvezető
2.         Kolossáné Takács Erika        tanító                          igazgatóhelyettes
3.         Polgár Regina             gyógypedagógus                    igazgatóhelyettes
Iskolavezetőség tagjai
1.         Augusztin Márta                    tanár                           készségtárgyak mk. vezetője
2.         Barcziné Széles Zsuzsanna    tanár                           nyelvi munkaközösség vezető
                                                                                              5a osztályfőnök,
3.         Matusz Gyöngyi         tanító              alsó tagozat; napközis munkaközösség vezető
2.b       osztályfőnök/5 napk.cs
4.        Keszeli Zoltánné                    tanár       természettudományok munkaközösség
vezetője          8 a of
5.        Forgács-Milus Bernadett       tanár                           humán munkaközösség vezetője
6.         Barabás Adrienn                    tanító                          Dök vezető ped.; 3.a osztályfőnök
7.         Szőcs Erika                pszichológus                          szociális munkaközösség vezetője
8.         Rudolfné Budavári Katalin    tanító              alsós magyar munkaközösség vezetője
2.a osztályfőnök /4 napkcs
9.         Szatmáriné Kaizingr Orsolya                        alsós matematika munkaközösség vezető
3.b osztályfőnök/8. napkcs.
10.       Bódis Margit                          gyógypedagógus.       Fejlesztő munkaközösség vezető
Tantestület tagjai
1.         Augusztin Márta                    tanár                           rajz 8. c of.
2.         Barabás Adrienn                    tanító                          3.a of./7.cs
3.         Barcziné Széles Zsuzsanna    tanár                           angol-történelem       5.a of
4.         Berlikné Habó Györgyi         fejlesztőpedagógus                fejlesztőpedagógus
5.         Bódis Margit                          gyógypedagógus                    gyógypedagógus
6.         Böröcz Piroska                      tanár                           biológia/földrajz/term.ism; 8.a of
7.         Csillag Tiborné                      tanító                          iskolaotthon   4.a/10.cs
8.         Demjén Edina                         tanító              napközi, magyar nyelvtan 5.abc  oszt., 5.bc / 14. cs
9          Dobó Lili                                gyógypedagógus        gyógypedagógus
10.       Eszteri Gyöngyi                     tanár                           napközi; 4.c/11.cs
11.       Fazekas Mónika                     tanító/tanár                 német/történelem/erkölcstan
12.       Forgács Milus Bernadett       tanár                           angol/magyar/dráma tanár/ 7.c of
13.       Gulyás Renáta                        tanár                                       technika
14.       Guthy Attila                           tanár                            technika-fizika
15.       Győry Éva                              tanító                          napközi 3.c osztály 9. csop
16.       Iványi Miklósné                     tanár                           matematika/ének       7.c of
17.       Petróczki Andrea                   tanár                            ének-zene
18.       Kállai Éva                               tanító                          matematika    5-6. évfolyam
19.       Karácsonyi Katalin                fejlesztőpedagógus    fejlesztőpedagógus
20.       Keszeli Zoltánné                    tanár                           történelem/term.ism/föld./6.a/of
21.       Kerényi Ágnes                       tanár                            könyvtár, napközi
22.       Kolossáné Takács Erika        tanító                          igazgatóhelyettes /matematika
23.       Kovács László                       tanító                          napközi-ének 2.c
24        Kovács Judit                          tanító                          1.c of.
25.       Kovácsné Szarka Dóra          tanító/tanár                 angol nyelv
26.       Leicher Kinga                        tanár                           angol nyelv, 5.b of.
27.       Lekli Istvánné                        tanár                           fizika/matematika
28.       Márity Mariann                     tanító                          iskolaotthon/2.b/5.cs
29.       Matestyákné Leskó Judit       tanító                         1.b of.
30.       Matlákné Horváth Éva           tanító                          iskolaotthon               4.a/10.cs
31.       Matusz Gyöngyi                    tanító                          iskolaotthon               2.b/5.cs
32        Mészáros Rebeka       fejlesztőpedagógus                fejlesztőpedagógus
33.       Mosolygó Veronika               tanár                            napközi 2.a 4.cs.
34.       Muzsai Ildikó                         tanár                            angol-történelem/7.b of.
35.       Ormai Csaba                          tanító                          angol
36.       Pál Lászlóné                          tanár                           biológia/földrajz
37.       Pelle Kárpáti Piroska             tantanítóár                  fejlesztőpedagógus
38.       Péter-Vidó Kinga                   gyógypedagógus        logopédus
39.       Piedl Péter                              tanár                            földrajz-testnevelés
40.       Polgár Regina                        gyógypedagógus        gyógypedagógus
41.       Rudolfné Budavári Katalin    tanító                          iskolaotthon                2.a/4.cs
42.       Samu Erika                             tanító                          fejlesztőpedagógus
43.       Sefcsikné Szász Éva              tanító                          iskolaotthon               2.c/6.cs
48.       Szabóné Kállai Szilvia                      tanító              1. a of.
49.       Szabó Viktória                       tanár                            történelem/könyvtár              5.c of
50.       Szatmáriné Kaizinger Orsolya          tanító              iskolaotthon   3.b of/8.ncs
51.       Szalacsi-Tóth Zsófia              iskolapszichológus     felső tagozat
52.       Szalma Katalin                      tanár                           kémia
53.       Szatmáriné Kaizinger Orsolya          tanító              3.b of
54.       Szőcs Erika                            iskolapszichológus    alsó tagozat
55.       Szőke Zsuzsanna                               tanító              3.c of
56.       Sztanó Tünde                         fejlesztőpedagógus    fejlesztőpedagógus
57.       Tar Beáta                               tanár                           informatika
58.       Tóthné Szederkényi Henriett             tanító              iskolaotthon   4.c of
59.       Varga János                            tanár                            5.a 6.d/13.cs
60.       Varró Fanni                            ped.assz.                     1.b osztály 2.csop.
61.       Wölfli Erika                           tanár                           magyar/ének               6.b/of.
62.       Wöller Gergő                         tanár                            testnevelés     6.b of.
63.       Zomborné J. Judit                  tanár                            történelem – magyar  
Nevelő-Oktató munkát segítő kollégák
1.     Burka Andrea                                    Pedagógiai asszisztens
2.     Kiss Erika                                          Pedagógiai asszisztens
3.     Polgár Tímea                                     Pedagógiai asszisztens
4.     Létay Árpád                                       Pedagógiai asszisztens
5.     Dobner Anita                                     Pedagógiai asszisztens
6.     Mátyók Ágnes                                   Iskolatitkár
7.     Gulyás Renáta                                   Iskolatitkár
8.     Ábrahám Róbert                                Rendszergazda
Technikai dolgozok
1.     Gróf Tibor                             gondnok
2.     Pifkó Tibor                            portás
3.     Budai Zoltán                          portás
4.     Vass Tiborné                         technikai alkalmazott
5.     Balázs Krisztiánné                 technikai alkalmazott
6.     Faragó Zoltánné                    technikai alkalmazott
7.     Vetz Gáborné                         tecnikai alkalmazott
Vissza a tartalomhoz