1/B - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Tisztelt Szülők! Kedves leendő elsős tanítványaim!
Matusz Gyöngyi vagyok, a leendő 1.b matematika-informatika tagozatos osztály tanítója. Tanítói diplomámat Sárospatakon szereztem a Coménius Tanítóképző Főiskolán 1989-ben. A Lázár Ervin Általános Iskolában 2014-től dolgozom. Megtisztelő feladatként élem meg, hogy bevezethetem a kisgyerekeket a számolás bonyolult, de érdekes világába, valamint olyan ismeretek szerzésére ösztönzöm Őket, amely a matematikai gondolkodáshoz, a mindennapi ismeretek birtokában a további tanulmányaikhoz vezet. A sok éves tanítói pályám során nagyon sok kisgyermeket és szüleiket ismerhettem meg, és az a tapasztalatom, hogy szeptemberben a gyerekekek és a szülők tele önbizalommal, hittel és reménnyel, de néha szorongással lépnek be az iskolába. Feladatomnak érzem, hogy a tanév során olyan úton vezessem a kisgyerekeket, ahol megmarad a szülők, gyerekek bizalma, szeretete az iskolánk felé. Segítőtársként fontosnak tartom, hogy olyan eszközöket ismertessek meg velük, melyek a mindenkori fejlődésükhöz szükségesek. Célom, hogy gyerekek egyéni képességeit figyelembe véve elérjem, szeressenek iskolába járni, élményként éljék meg az itt töltött időt, a tanórai feladatokat szívesen végezzék, elfogadó, jó közösség alakuljon ki, szeressenek és tudjanak együtt, velünk játszani, beszélgetni, tanulni. Kedvenc idézettel búcsúzom és várom a kigyerekeket!
„ Cselekedj a természet rendje szerint, sose erőszakold a dolgokat,...Lásd meg a nagyokat a kicsinyben, lásd meg a sokat a kevésben, a rosszat is jó szóval viszonozd,” ( Lao-ce)
Szeretettel várjuk az 1. b osztályba az iskolába induló kisgyerekeket!
Gyöngyi néni
Márity Mariann vagyok, a leendő 1.b osztály egyik tanítója.
Az Eötvös József Főiskolán szereztem tanítói végzettséget magyar nyelv és irodalom műveltségi területen. 2014 óta dolgozom a Lázár Ervin Általános Iskolában. Jelenleg a 4.b osztály egyik tanítója vagyok. Osztályomban a magyar irodalom, nyelvtan, rajz, technika és ének tantárgyakat tanítom.Igyekszem a gyerekek egyéni, életkori sajátosságait figyelembe venni, a tanulás iránti érdeklődésüket felkelteni, megtartani. Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti vágy belső igénnyé váljon.Fontos számomra a gyerekekkel való jó kapcsolat, bensőséges viszony, kölcsönös bizalomra épülő légkör. Egy összetartó, egymást elfogadó, támogató osztályközösség kialakítása, hogy szívesen járjanak iskolába. Szeretetteljes és biztonságos környezet biztosítása, melyben a gyermekek jól érzik magukat.Pedagógiai célom a négy év folyamán, hogy biztos alapokat kapjanak a gyermekek a további tanulmányaikhoz. Diákjaim tehetségét gondozzam, a lemaradó, nehezen haladó gyerekeket pedig támogassam, segítsem tanulmányaikban.Szeretek új kézműves technikákat megismertetni tanítványaimmal, hogy átélhessék az alkotás örömét.Sok játékos, mozgásos feladatot tervezek használni az óráimon. Céljaim eléréséhez elengedhetetlenül fontosnak tartom a szülőkkel való folyamatos együttműködést és kapcsolattartást.Szeretettel várom a leendő 1.b osztályosokat!
„Tanulás az, ha rájövünk arra, amit már tudunk.
Cselekvés az, ha megmutatjuk, hogy tudjuk.Tanítás az, ha másokat emlékeztetünk arra, hogy ők is éppolyan jól tudják.Mindannyian tanulunk, cselekszünk és tanítunk.”
(Richard Bach)
Vissza a tartalomhoz