Védőnő - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Iskolegészségügyi tevékenység, iskolavédőnő
Iskolaorvosok: Dr. Tömösvári Ágnes és Dr. Bátorfi István
Iskolavédőnő: Szabó-Lövey Zsuzsanna
Védőnői rendelési idők:             
            Kedd 9 -14   fogadóóra: Kedd: 9-11
            Szerda 9 - 14
            Csütörtök 9 - 14
            Páratlan hét péntek 9 - 14
Telefonszám: rendelési időben az iskola telefonszámán:
06-1/369-3180
Postázási cím:
Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Fontos tudnivalók a beiratkozó leendő elsős diákjainknak:
  • Az első szülői értekezlet alkalmával kiosztásra kerül egy Adategyeztetős lap. Amennyiben ezt még nem töltötte ki, legyen szíves kitölteni és a részemre eljuttatni.
  • Ekkor szoktuk kérni az 5 éves kori orvosi státusz vizsgálati lapok fénymásolatát
  • A védőoltási kiskönyvet, vagy annak névvel ellátott fénymásolatát.
  • Továbbá a gyermek krónikus betegségéről szóló leletek fénymásolatát szeretnénk bekérni.
Az év közben beiratkozóknak:
  • Az adategyeztető lap kitöltése és a védőnő részére eljuttatása.
  • Védőoltások igazolása (védőoltási kiskönyv vagy annak névvel ellátott fénymásolata), szintén a védőnő részére eljuttatni szíveskedjenek.
Minden páros osztályt érint a védőnői és orvosi szűrés. Lsd: Tájékoztató az iskolában történő iskola-egészségügyi ellátásról
6. évfolyamba járó tanulókra vonatkozó információk:
Kötelező védőoltásban részesülnek a tanév folyamán, melyek a következők:
  • MMR (mumpsz, kanyaró, rózsahimlő)
  • illetve dTap (torokgyík, tetanusz, szamárköhögés
7. évfolyamba járó tanulókra vonatkozó információk:
A 7. évfolyamba járó tanulók Engerix-B (fertőző májgyulladás elleni) kötelező védőoltásban részesülnek szeptember és márciusi hónapokban a tanévben tehát 2 alkalommal. Engerix értesítő szülői nyilatkozat
Valamint a hazai átfogó méhnyakrák-megelőzési program részeként 2014-ben került bevezetésre a humán papilloma vírus (a továbbiakban: HPV) elleni védőoltás, amely azóta része a nemzeti immunizációs programnak. Célja a méhnyakrák okozta megbetegedések és halálesetek számának csökkentése. A védőoltást a program keretében 2014 őszétől minden évben, az általános iskola VII. osztályát (7. évfolyamát) végző, 12. életévüket betöltött leányok kaphatják meg. Az iskolaorvos és az iskolavédőnő feladata felajánlani minden jogosult számára az állam által biztosított, térítésmentes HPV elleni védőoltást, amely önkéntes, annak beadásához a szülő/gondviselő írásbeli nyilatkozata méhnyakrák tájékoztató szükséges.
Védőoltás előtt a szülők az oltással kapcsolatos tudnivalókról írásos értesítést kapnak.
Az iskolaorvos nincs jelen rendszeresen az iskolában, ezért beteg gyermeküket kérjük, háziorvosához vigyék, mert itt nincs mód gyógyszerfelírásra, hiányzás igazolására, és a beteg gyermek hosszabb távú ellátására.
Együttműködésüket köszönöm:
Szabó-Lövey Zsuzsanna
iskolavédőnő

ő

Vissza a tartalomhoz