Tanítók - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
Tartalomhoz ugrás

Kovács Judit vagyok, leendő első osztályos osztályfőnök.
Tanító végzettségem mellett magyar nyelv és irodalom műveltségterülettel, sok éves drámapedagógusi gyakorlattal rendelkezem. A képességfejlesztő kineziológia és a szorongásoldó művészetterápia módszereit is alkalmazom.Szeretek egész tanévet felölelő és akár kisebb projektekben gondolkodni. Jelenlegi negyedikes osztályommal minden hónapban más-más művészeti ágat ismerünk meg. Vendégelőadókat hívunk vagy tanulmányi sétákra megyünk ennek érdekében.A gyerekek személyiségének kibontakoztatására, a szeretetteljes légkör megteremtésére törekszem.A kreativitás, a játék és a humor mindennapi munkám legjellemzőbb kulcsszavai.
Hivatásomnak tekintem a tanítást, az olvasás megszerettetését, az olvasóvá nevelést.
„ A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul saját lelkében olvasni.”
(Bruno Bettelheim)


Szabóné Kállai Szilvia vagyok a leendő 1.a Angol – Kosárlabda tagozatos osztály tanítója!

Számomra a legfontosabb a szeretetpedagógia alkalmazása az iskolában. Tudom mennyire nehéz, hiszen 4 gyermek édesanyja vagyok, a megszokott óvodai környezetből kilépni az ismeretlen iskola falai közé, a kisgyermekeknek és szüleiknek egyaránt. A szeretetteljes befogadás, az elfogadó biztonságos környezet kialakítása és a tanulás öröme kísérje végig a diákokat, amíg a Lázár iskolába járnak. Célkitűzésem, hogy képességeik és készségeik minden gyermeknél kibontakozzon és minél kevesebb akadályt kelljen leküzdenie a tanulás során. Ezért is szeretnék több változatos programot, élményt adni a gyerekeknek iskolán kívül és belül, amellyel pozitív hatást igyekszem elérni és így könnyebben alakítható ki a toleráns, együttműködő közösség. Szilvi néni várja nagy szeretettel a leendő első osztályos gyermekeket, ahol a tanulás érték és ahol a tanuló maga a kincs!
„ Az a feladatunk, hogy a gyermek környezetében olyan hatást fejtsünk ki, hogy egészen a gondolatokba és érzületekbe menően a jót, az igazat, a szépet és a bölcset utánozó lénnyé lehessen.” (Rudolf Steiner)

Vissza a tartalomhoz