Program - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Iskolakert program
 
Környezeti nevelési programunk kiemelt területe a 2020 óta működő Közösségi kertünk, melyben diákjaink, tanáraink és az iskolához kötődő családok egyaránt művelhetnek ágyásokat. A csatlakozás önkéntes, és egy tanévre szól, mely meghosszabbítható. A családok részvétele biztosítja a növények folyamatos gondozását a tanítási szünetek ideje alatt is.  A kert fenntartását az ÖKO-munkaközösségen belüli kertért felelős munkacsoport végzi.  
 
Célunk a fenntarthatóságra, környezettudatos magatartásra nevelés, és az iskola közösségének építése ezzel a közös tevékenységgel is. 2020 -ban iskolánk az Agrárminisztérium és az Iskolakertekért Alapítvány által kiírt pályázat egyik nyertese lett, így részt vesz az Országos Iskolakert-fejlesztési programban.
 
Ennek keretében feladataink:  
 
{ tanévenként egy tematikus szakmai nap szervezése,
 
{ a kerti feladatok beépítése a szabadidős tevékenységekbe,
 
{ informálódási lehetőség biztosítása az iskolakert iránt érdeklődőknek,
 
{ az iskola honlapján Iskolakert menüpont létrehozása, működtetése,
 
{ szakkör biztosítása tanulóink számára,
 
kerti tevékenységek beemelése az egyéni tanmenetekbe.


Vissza a tartalomhoz