Intézkedési terv - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Tisztelt Szülők!
Az iskolában jelenleg ugyan nincs COVID-fertőzés miatt beteg tanuló, azonban a koronavírus okozta megbetegedések számának emelkedése megelőző óvintézkedések bevezetését teszi szükségessé az iskolában is.
November 08-tól (hétfő) ismét kötelező lesz az iskola közösségi tereiben az orrot-szájat eltakaró maszk viselése. Kérem, gondoskodjanak megfelelő maszkról, lehetőleg legyen egy tartalék maszk is a táskában.
A maszkhasználat minden esetben kötelező, amikor a tanulók a tantermüket bármilyen okból elhagyják. (tanteremváltás, folyosón, aulában, tornaterembe és étkezésre levonuláskor, illemhely használatakor).
Iskolába érkezéskor a maszkot és a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használni kell!

A korábban kialakított rend szerint 2 ajtón történik majd az iskolába bejövetel és a kivonulás is.

A megelőzés fontos eleme a higiénés szabályok következetes betartása: napjában többszöri alapos szappanos kézmosás, a cseppfertőzés elkerülése érdekében a zsebkendő használata, a kellő távolság betartása és a fizikai érintkezés minimalizálása. Ajánlott, hogy a gyerekeknél legyen elegendő papírzsebkendő.
Hivatalos ügyek intézése miatt a szülők és idegen vendégek csak maszkban léphetnek be az iskolába és a kapunál a kézfertőtlenítőt használniuk kell.
Csak egészséges gyermek látogathatja az intézményt. Valamennyi gyermek és felnőtt érdekében a betegség tüneteit mutató gyermeket ne engedjék iskolába.
Gyermekeink egészsége érdekében kérem a fentiek következetes betartását!


Budapest, 2021. november 08.Intézkedési terv módosítása
 
2020.10.01.
 
 
A 2020. augusztus 25-én íródott Intézményi intézkedési tervet az EMMI 2020. október 1-jén kiadott 3.verziója alapján a következőkkel egészítettük ki és módosítjuk:
 
 
1.     A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyerek tartózkodhat, amely lehetővé teszi a szociális távolság betartását. A tanulóknak a szájat és orrot eltakaró maszk viselése iskolánkban kötelező.
 
 
2.     A 2020-2021-es tanév első félévében esedékes nagy létszámú tanulót-és pedagógust érintő rendezvényeket későbbi időszakra halasztjuk.
 
 
3.     Az első szülői értekezletet követő fogadó órákat és a félévet záró szülői értekezletet online kell megszerveznünk.
 
 
4.     Az osztálykirándulásokat és tanulmányi kirándulásokat a szabályok betartásával, nagy körültekintéssel történő megszervezés esetén támogatott.
 
 
5.     Az iskolai sportkörök működése valamint az iskolai énekkar próbái átmenetileg felfüggesztésre kerülnek.
 
 
6.     A 2020. október 1-jétől a testhőmérsékletmérés kötelező az intézmény tanulói és valamennyi dolgozója számára az iskolába belépés előtt, a kézfertőtlenítéssel egyetemben. Az iskolába érkezéskor a testhőmérséklet nem haladhatja meg a 37,8 oC-ot.
 
 
7.     Zárt térben ügyelni kell a folyamatos, rendszeres szellőztetésre.
 
 
8.     Az iskolai szűrővizsgálatok és az iskola-egészségügyi ellátás korlátozására nem kerül sor, a szűrővizsgálatokat, és egyéb feladatokat maradéktalanul el kell látni.
 
 
9.     Amennyiben sor kerül a tantermen kívüli, digitális munkarendben történő nevelésre-oktatásra, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában – elsősorban digitális eszközök alkalmazásával – fog történni. A tanulók a tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelését követő naptól az iskolát oktatási célból nem látogathatják.
 
 
10.  A napi szintű folyamatos, fertőtlenítő takarítás mellett, az őszi szünetben fertőtlenítő nagytakarítást végeznek a takarítók, melyet az intézmény vezetője ellenőriz.
 
 
Budapest, 2020. október 8.

INTÉZKEDÉSI TERV

 

 
 
(mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma által készített ajánlás és a kerületi gyermekorvosok szakvéleménye alapján valamint a Nevelőtestület egyetértésével került kidolgozásra
 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára Intézkedési tervet adott ki a 2020/2021.tanévre a köznevelési intézmények részére. Az Intézkedési tervet az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) a Tanévnyitó 2020 menüpontban olvashatják.
 
Az Intézkedési terv szerint Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt.
 
 
ELŐKÉSZÜLETEK:
 
 
Az intézkedési terv visszavonásig érvényes! A betartását folyamatosan ellenőrizzük!
 
Intézményünk felkészült az EMMI ajánlása alapján a megfelelő járványügyi óvintézkedésekre!
 
A nyári nagytakarítás mellett iskolánk fertőtlenítése is megtörténk és folyamatos, melyet vezetői ellenőrzéssel felügyelünk!
 
 
SZÜLŐKNEK, DIÁKOKNAK
 
Iskolánkat kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban-nevelésben és az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. A szülőket tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A koronavírus-megbetegedés tüneteit mutató személyt azonnal elkülönítjük.
 
v  A szülőnek értesítés után azonnal haza kell vinni gyermekét, és értesítenie kell a gyermek házi-/gyermekorvosát.
 
v  A gyermek az iskolába kizárólag orvosi igazolással térhet vissza,
 
v A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél vagy a családban koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van. (lazaraltisk@gmail.com) email-címén)
 
Az alábbi tünetekkel rendelkező gyerekek elkülönítése szükséges, ugyanis koronavírusra utalhatnak a panaszok:
 
-        láz
 
-        köhögés
 
-        nehézlégzés
 
-        hirtelen kezdetű szaglásvesztés, ízérzés zavara vagy hiánya
 
-        kevésbé specifikus tünetek, de szintén elkülönítésre van szükség: fejfájás, hidegrázás, izomfájdalom, fáradékonyság, hányás és/vagy hasmenés
 
AZ OTTHON TÖRTÉNŐ ELKÜLÖNÍTÉS SZABÁLYAI:
 
„A beteg gyermek legalább 3 napja láztalan, légúti tünetei megszűntek, és a tünetek kezdete után legalább 10 nap eltelt, gyógyultnak nyilvánítandó. Tünetmentes fertőzöttek izolációját a fertőzés igazolása utáni 10. napon lehet feloldani."
 
Azaz, minimum 10 napig otthon kell maradnia a gyermeknek, ha a fenti tünetek egyike is érvényesül!
 
Ez tudjuk, hogy nehéz helyzetet fog számtalan esetben okozni, azonban ezek a döntések a járvány további terjedésének megelőzését szolgálják.
 
 
TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉS
 
 
·       Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
 
·       Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett (KRÉTA és levelezőrendszer) részt vehet az oktatásban.
 
·       A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.
 
·       A Házirend módosításra kerül, így a szülő 15 napot igazolhat egy tanévben a gyermek hiányzása esetén.
 
·       Ha a gyermek karanténban van, amely hosszas távollétet jelent a tanulástól, lehetőséget biztosítunk, hogy otthonról részt vegyen az órán. Szokványos hiányzás (megfázás, emésztési gondok – tehát nem COVID megbetegedés esetén) a szokásos rend szerint, a KRÉTA rendszerében követve a tananyagot és a házi feladatot tudják pótolni a gyerekek a hiányzást.
 
TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 
·       Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell az iskolaegészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodni kell,akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.
 
·       A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
 
·       Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
 
A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
 
Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.
 
 
CSOPORTOSULÁS:
 
·       Meg kell előznünk a csoportosulásokat a tanév folyamán mind az intézmény területén, mind az intézmény épülete előtt. A reggeli érkezéskor a könyvtár felöli kaput is kinyitjuk, így az épületbe az utca felől két ajtón is bejuthatnak a gyerekek.
 
·       Tanulóink az épületbe csak lázmérés után, kézfertőtlenítéssel léphetnek be, maszkkal eltakarva arcukat!
 
·       Tanulóink az épületben a saját osztályon kívül csak maszkkal eltakarva léphetnek ki!
 
·       Délután hasonlóan mind a két bejáraton távozhatnak tanulóink, így elkerülhetjük a csoportosulást. Pontos beosztás készül, hogy az egyes osztályok, mely ajtón keresztül tudnak távozni.
 
·       A szülőket kérjük, hogy az épületbe ne lépjenek be, gyerekeiktől a kapunál búcsúzzanak el. Ha mindenképpen be kell lépniük az épületbe (ügyintézés, elektronikusan nem intézhető ügy miatt), kérjük, hogy viseljenek maszkot, a portánál elhelyezett fertőtlenítőt használják!
 
·       A délutáni időszakban a gyermekükért érkező szülők az iskola előtt megfelelő távolságtartással várakozhatnak. Kérjük a Kedves Szülőket, hogy semmiképpen ne csoportosuljanak a bejárat előtt.
 
·       Kérjük a szülőket, hogy a járványügyi szabályokat az Iskola bejárata előtt is szíveskedjenek betartani.
 
·       Kérjük, hogy a gyerekek lehetőleg 7.25 és 7.45 között érkezzenek meg!
 
TANÉVNYITÓ
 
Intézményünk szeptember 1-én reggel 8.30 perckor az intézmény udvarán (időjárás függvényében) tartja a tanévnyitó ünnepséget az Operatív Törzs által meghatározott létszámkorlát, valamint az alapvető egészségvédelmi szabályok betartásával, az első, ötödik és nyolcadik évfolyamos tanulóinak. Az első osztályos szülők részt vehetnek a rendezvényen a járványügyi szabályok betartásával. A többi évfolyam iskolarádión keresztül hallgathatja meg a tanévnyitó ünnepséget. Amennyiben az időjárás nem engedi a szabadtéri megrendezést, úgy az ünnepségen résztvevők körét korlátozhatjuk, az ünnepséget az iskola tornatermében.
 
A tanévnyitón a gyerekeknek ünnepi ruhában kell részt venniük!
 
SZÜLŐI ÉRTEKEZLETEK:
 
-        első, második és harmadik osztályos szülőknek szeptember elsején 17.00 óra
 
-        negyedik, ötödik és hatodik osztályos tanulók szüleinek szeptember 2-án 17.00 óra
 
-        a hetedik nyolcadik osztályosok szüleinek szeptember 3-án 17.00 óra
 
A szülői értekezleten kérjük a járványügyi szabályok betartását! (Maszk viselete kötelező!)
 
A szülői közösség tanévnyitó értekezletét augusztus 31- én hétfőn, 17.00 órától tartjuk.
 
A tankönyveket a gyerekek szeptember elsején kapják meg.
 
 
Lehetőséget biztosítunk arra, hogy az iskolakezdés első hetén azok a tanulók, akiknek a szülője írásban kéri, a tanítási órák után hazamehetnek. Természetesen azoknak a tanulóknak, akik nem élnek a felkínált lehetőséggel, biztosítjuk a 16.00 óráig történő benntartózkodását a napközi, tanulószoba igénybevételével.
 
TANÓRÁK RENDJE:
 
 
·       A gyerekeket fel kell készíteni arra, hogy a szünetekben sem csoportosulhatnak, tartani kell a távolságot.
 
·       A tantermi oktatás során az osztályok keveredését megelőzendő, minden osztály csak a saját termében tartózkodik. Az angol/matematika/csoportok és informatika, egy-egy speciális teremhez kötött órai teremhasználat után az osztályok váltása között a tantermekben felületfertőtlenítést végezünk.
 
·       A testnevelésórákat az időjárás függvényében javasolt szabad téren megtartani. Az órák során mellőzni kell a szoros testi kontaktust igénylő feladatokat. Amennyiben ez mégsem kerülhető el, akkor ezeket állandó edzőpartnerrel (párokban, kiscsoportokban) kell végezni
 
·       Rövidített csengetési renddel dolgozunk (40 perces óra, 20 perces szünet) úgy, hogy a tanórák elején, végén (beosztás szerint) hagyunk időt a mosdóhasználatra, sétára – megelőzve az osztályok keveredését.
 
·       Az udvari szünet rendjét átdolgozzuk, így beosztás szerint – a csoportosulást, az osztályok keveredését megakadályozva - megyünk a gyerekekkel levegőzni
 
MOSDÓ HASZNÁLATA / INTÉZMÉNY TISZTÁNTARTÁSA:
 
·       A mosdókban biztosítjuk a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet, lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
 
·       Kéztörlésre papírtörlők biztosítunk.
 
·       Kiemelt figyelmet kell fordítani az alapvető higiénés szabályok betartása. Az egyes tevékenységeket megelőzően és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel kell biztosítani a személyes tisztaságot.
 
·       A személyi higiéne alapvető szabályairól a tanulók részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást kapnak az első napon. A szülőket is kérjük, hogy a gyermekeknek tanítsák meg az úgynevezett köhögési etikettet: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás, esetleg kézfertőtlenítés. A gyerekeknél mindig legyen papír zsebkendő.
 
·       Fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás (termekben, a folyosókon és a szociális helyiségekben) elvégzésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületeket (a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök (billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb.), mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padlót és a mosható falfelületeket vírusölő hatású szerrel fertőtlenítsük.
 
·       A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a gyermekek, tanulók egészségét ne veszélyeztesse. A takarítást végző dolgozók részére a felhasznált szernek megfelelő védőeszközt biztosítunk és azok viselése szükséges.
 
·       Az iskolában használt játékok, sporteszközök, játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtleníteni kell.
 
EBÉDLŐ / BÜFÉ HASZNÁLATA
 
·       Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanoskézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
 
·       Igyekszünk az étkezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok keveredése elkerülhető vagy minimális legyen, sorban állás esetén a védőtávolság betartható legyen.
 
·       Az ebédlőben a közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni
 
·       Kérjük a Kedves Szülőket, hogy saját pohár és saját evőeszköz használatával támogassák a járványhelyzet csökkentését.
 
·       Kérjük a szülőket, hogy aki csak teheti, az online ügyintézést válassza.
 
·       Szeretnénk, ha a felsősök csomagolva kapnák az ebédet, amit a gyerekek hazavihetnek.
 
 
 
2020.09.01                                                                  Pál Lászlóné
 
                                                                                 intézményvezető
 
Vissza a tartalomhoz