Újpest Díjazott Csoportok - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Újpest Díjazott Csoportok
2014 Nevelő Testület Újpest Gyermekeiért

Nevelő Testület Újpest Gyermekeiért 2014

Az elismerés alapjául szolgáló érdemek:

Mi számíthatna nagyobb érdemnek egy közösség életében, mint a külső és belső megújulás, fejlesztések, átalakulás, egy teljesen új közösség kialakulása, mely megalapozta az új oktatási módszereknek az átvételét, elsajátítását, szemléletváltást. Mindezek hatására a tanulói közösségben történő pozitív előre lépéseket.

Az elismerésre javasolt személy életútjának (szervezet tevékenységének) rövid bemutatása:

Egy Nevelőtestület esetében nehéz életutat méltatni, de érzésem szerint a MI iskolánknál ezt mindenképp meg lehet és meg kell tenni. Ez a tantestület 2007 –ben alakult meg egy intézményi átszervezés kapcsán. Azóta igen rögös utat járt be e tanári gárda, hiszen az örökség mind a két volt intézmény részéről nagyon nehéz volt.
Olyan sokféle sérült tanuló, hátrányos helyzetű gyermek, értékrend, hagyomány és nem utolsó sorban egy kicsit lelkiekben sérült pedagógus kollektíva került össze, mely külön – külön is fejtörést jelenthet sokak számára.
A nevelőtestület gondolkodásmódját, kreativitását, toleranciáját dicséri, hogy a rengeteg probléma ellenére oroszlánként küzdött az életben maradásért. Hitvallásuk; hogy készek elfogadni a „másságot”.
Integrálják a mozgássérült, gyengénlátó, beszédfogyatékos, autista tanulókat, a részképesség zavarral, valamint a magatartási problémával küzdő gyermekeket egyaránt.
A nevelőtestület elhivatottságát mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a mindennapi gondok mellett a szemléletváltásra szavaztak. A szemléletváltásra mindig sok időre, hosszú út bejárására van szükség. Így történt, így történik ez ebben az esetben is. A testület megszavazta a TÁMOP 3.1.4 pályázaton való részvételt 2009-ben. A bizonytalanságot, félelmet és nehézséget is hozó munka során folyamatosan, lépésről, lépésre Ők maguk is változva látták meg a kompetencia alapú oktatás előnyeit, lehetőségeit. A teljes intézményt érintő bemutató foglalkozásokon, belső továbbképzéseken, óralátogatásokon adják át egymásnak az új oktatási formákat, módszereket a pedagógusok, melyekről mi szülők is több ízben megbizonyosodhattunk.
A nevelőtestületünk pedagógiai eszköztárának megújulásával válaszolt a modern kor kihívásaira és úgy tudott alkalmazkodni a megváltozott igényekhez, hogy alapértékeit egy pillanatra sem adta fel.
A tanulók sokszínűsége, a szemléletváltás mellett is feladatának érezte e testület, hogy nem csak a módszerekben, gondolkodásban kell megújulnia, hanem a környezetében is változnia kell. Számtalan szombat a tanú rá, hogy egy emberként álltak össze, pedagógusok, szülők, tanulók, külső segítők és forgatták ki a „négy sarkából” az iskolát. Az elmúlt években kifestették az egész épületet, megújult a könyvtár, új kémia, ének, technika, rajz, matematika, történelem, magyar szaktantermek jöttek létre. Az informatika terén is hatalmas lépéseket tettek, valamint megszépült az iskola külső környezete is.
Talán a külső és belső változás, átalakulás mellett a legbüszkébbek arra lehetünk, hogy mindezt abban is sikerült megmutatni, hogy intézményünk neve is megváltozott. 2012. november 15-től immár a nagy meseíró Lázár Ervin nevével büszkélkedhetünk.
Természetesen mindezek mellett a tehetséges tanulók gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek, melyet a sok jobbnál – jobb versenyeredmény fémjelez.
A változásra és változtatásra fogékony pedagógusok tapasztalata a biztosíték arra, hogy tanulóink csak kipróbált és eredményes módszerek segítségével juthassanak megalapozott és gyakorlatban alkalmazható tudásanyaghoz, s ne váljanak bizonytalan pedagógiai kísérletek alanyaivá.
A Lázár Ervin Általános Iskola Szülői Munkaközösségének tagjai aláírásukkal is szeretnék támogatni az iskola nevelőtestületét.

Lelkiismeretes és színvonalas pedagógiai munkájukat ezúton is szeretnénk megköszönni és javasolnánk Őket a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására.
Vissza a tartalomhoz