dkt - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
Tartalomhoz ugrás
DKT(Digitális kollaborációs tér)
Lázár Ervin Általános Iskola
A weboldal címe(CSAK ezen a linken megnyitott weboldalon lehet belépni):
A belépéshez meg kell adni az iskolától kapott felhasználó nevet: oktatási azonosító
jelszót: születési dátum( xxxx-xx-xx )formátumban
Belépés után az értesítésekben megjelenő felszólítások elhárítása után használható.
Amennyiben bármilyen probléma vagy kérdés merülne fel kérjük jelezzék a rendszergazda.lazare@ebtk.hu email címre.
Vissza a tartalomhoz