Beiskolázási támogatás - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy Budapest Főváros IV. kerület
Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 15/2022. (IV. 27.) önkormányzati rendelete alapján
beiskolázási támogatás kérelmezhető, melynek összege gyermekenként
15 000 Ft.

A támogatás megállapítása iránt kérelmet nyújthat be szeptember 30.
napjáig az a szülő, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg
a) 2 fős család esetében a 119 700 Ft-ot,
b) 3 vagy ennél több fős család esetében a 99 750 Ft-ot.

Részükre formanyomtatvány áll rendelkezésre, amely a Polgármesteri
Hivatal honlapjáról letölthető (Beiskolázási támogatás kérelem), továbbá a
Szociális Osztályon (1042 Budapest, Király u. 12-14.) beszerezhető. A
kérelem benyújtásának módját és a csatolandó dokumentumokat részletesen
tartalmazza a nyomtatvány tájékoztatója.

A teljes – hiánytalanul benyújtott - kérelem a benyújtást követően 8 napon
belül elbírálásra kerül és a támogatást az arra jogosultak a határozat
véglegessé válását követő folyósítás alkalmával postai úton vagy
folyószámlára utalással kapják meg.

Budapest, 2022. augusztus 1.
Vissza a tartalomhoz