Újpest Díjazott Egyének - Lazaraltisk

Lázár Ervin Általános Iskola
1043 Budapest, Erzsébet u. 31.
Telefon:+36-1/ 369-3180;
Nyitvatartás:         "  7.00-18.00  "
Tartalomhoz ugrás
Kiss Bence Újpest Kiváló Sportolója Díj 2016/2017
Bence az iskolai életből folyamatosan és aktívan kiveszi részét, amellett, hogy a sportolást magas fokon űzi. Kiváló eredményeivel dicsőséget hoz iskolánknak is. A versenysport mellett az iskolai egyéb versenyek eredményes résztvevője.
Lelkesedésével, kitartásával, temperamentumával társai szeretetét, elismerését vívja ki. Mindenben lehet rá számítani, megbízható, jólelkű tanuló.
Példaértékű az a szorgalom, kitartás, akarás, mellyel másságát próbálja leküzdeni és ezzel beilleszkedni a többségi közösségbe.
Gratulálunk az eredményhez!
Oarga Dalma Újpest Kiváló Diákközösségi Munkájáért Díj 2013/2014
Oarga Dalma a Lázár Ervin Általános Iskola egyik igen kreatív, szorgalmas diák önkormányzati tagja, jelenleg is a Diákönkormányzat vezetője. Pozitív, agilis, lendületes hozzáállása, személyisége mindig jó irányba tereli közösségünk diákéletét. Sok területen kipróbálja magát, közel állnak hozzá a művészetek, az olvasás, zene, tánc, de önként és szívesen vesz részt az iskola diákéletében is. Az iskolai és újpesti megmozdulások, műsorok, programok aktív résztvevője. Aktívan kiveszi részét a tervezésben és a kivitelezésben egyaránt. A tanulási időn kívüli programok állandó látogatója, minden programon részt vesz nem csak az iskolában, hanem az újpesti diákközösség tagjaként is képviseli intézményünket. A diákok is kedvelik, igen népszerű, segítségét bármikor igénybe vehetik, könnyen barátkozó, nyitott, segítőkész. Kedves személyiségével, logikus és célratörő gondolkodásával, nyíltságával, tettrekészségével, motiváltságával méltán vívta ki iskolatársai és tanárai elismerését.
Gratulálunk az elismeréshez!
Almási Vivien Újpest Kiváló Diákközösségi Munkájáért Díj 2013
Vivien a Lázár Ervin Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Alsós éveiben mindig kitűnő bizonyítvánnyal zárta tanulmányi éveit. Felsőben egy-kettő négyes kivételével, jeles, kitűnő érdemjegyeket kapott. Széles érdeklődési körrel bír. Számos iskolai, kerületi versenyen vett és vesz részt szép sikerekkel. Szorgalma, más tantárgyakban is megmutatkozik. Indul matematika és magyar tantárgyakhoz kapcsolódó versenyeken, melyeken képviseli intézményünket. Kiváló tanulmányi eredménye mellett rendkívüli közösségi ember.  Szorgalma példamutató, közösségi munkájával, csapatszellemével az egyik színfoltja intézményünknek. Példamutató magatartásával, és szolgalmával a többi tanuló elismerését is kiváltja. Állandó szereplője az iskolai programoknak, kiváló szervező munkájával lendületet ad nem csak az osztálynak, hanem a diákközösségnek is. Igazi csapatjátékos.
Gratulálunk az elismeréshez!
Takács Tamara Újpest Kiváló Sportolója 2012
Tamara iskolánk hosszú ideje megbízható és kiemelkedő sportteljesítményt felmutató tanulója, akinek nem csak tanulmányai, de a sportéletben is régóta bizonyított eredményei alkalmassá teszik őt a Kiváló Sportoló Díjra. A Diákönkormányzat tanulói nemcsak tanulmányai, sportteljesítménye, hanem pozitív, motivált, kedves és agilis személyisége miatt szeretnék őt erre a díjra felterjeszteni. Tamarát iskolai- és osztálytársai is nagyon kedvelik, a közösségi munkában is élenjár, nagyon kreatív, megbízható, szorgalmas és nagy munkabírású. Ezen képességeinek a sportban is nagy hasznát veszi.
Gratulálunk az eredményhez!
Virág Virág Újpest Kiváló Diákközösségi Munkájáért Díj 2012
Virág a szerény, csendes viselkedése mellett, sikeresen irányítja diáktársait ezzel a megnyerő magatartásával. Az iskolai, és osztályprogramok szervezője, koordinálója. Szorgalmával, lelkesedésével kitűnik társai közül. Nem csak a programok, hanem a különböző tanulmányi versenyek aktív és sikeres résztvevője is.
Tisztelettudó tanáraival, társaival egyaránt. Sok segítő barátja, partnere van.
Az iskolában szeretik, tisztelik iskolatársai.
Gratulálunk az elismeréshez!
Vissza a tartalomhoz