Pedagógus Nap a Lázár Ervin Általános Iskolában 2018.06.14

Hagyománnyá vált iskolánkban, hogy a tanév utolsó napjainak egyikén megünnepeljük a Pedagógus Napot valamilyen formában. Minden évben újabb és újabb ötletekkel állnak elő a kollégák, hogy pedagógus társainknak örömet szerezzenek.

Az idei évben iskolánk kisebb énekkara, a 4.c osztály színjátszóinak tánca, valamint Szalma Nadin szóló éneke adta rövid, de annál kedvesebb műsorát Petróczki Andrea ének-zene szakos kolléga irányításával.
A Pedagógus Napon megtisztelte Bennünket Tamás Ilona Tankerületi Igazgató Asszony, aki Miniszteri Elismerő Okleveleket adott át kollégáinknak;

Csillag Tiborné Éva néni 1982évtől dolgozik iskolánkban.
Éva szakmai munkájára az igényesség, a precizitás, az elhivatottság, a szakma magas színvonalú végzése a jellemző. Tanóráira mindig felkészülten érkezik. A kitőzött célokat, és feladatokat korszerű módszertani ismereteinek köszönhetően a lehető leghatékonyabban valósítja meg. Ismeri és alkalmazza a változatos munkaformák nyújtotta lehetőségeket, melyekkel a tanítványai differenciált oktatására nagy hangsúlyt helyez.
Osztályait 4 éven keresztül nagyfelmenő rendszerben oktatja, neveli. Olyan osztályközösségeket alakított ki, ahol a tanulást, mint értéket sikerült átadnia. Tanítványai elismerik, szeretik.
A szülőkkel való kapcsolata mindig jó volt. Elismerték és támogatták azt az erőfeszítést, amit a gyermekeikért végzett.
Számtalan továbbképzésen vett részt, hogy szakmai felkészültségét fejlessze.
Szakmai munkájának elismeréseként 2013-tól az alsó tagozat munkaközösség vezetője lett. Nemcsak a tantervi és szaktudományos ismeretei és tudása tette ezt lehetővé, hanem a kollégáival való kapcsolata is. Mindig bizalommal fordulhattak felé szakmai segítségért vagy egy-egy pedagógiai probléma megoldásához kérhettek tanácsot tőle.

Háda Judit tanító nő szintén 1982 óta dolgozik iskolánkban. Judit szakmai munkájára a nagyfokú precizitás, igényesség, az elhivatottság a jellemző. Tanóráira mindig felkészülten érkezik, tervező munkája példaértékű. Az órák célkitűzéseit módszertani ismereteinek célszerű és változatos felhasználásával, a szemléltető eszközök, a munkaformák sokféleségével teszi változatossá. Tanulóinak motiválására, az egyéni képességeknek megfelelő differenciálásra mindig nagy hangsúlyt helyezett.
Osztályait 4 éven keresztül nagyfelmenő rendszerben oktatja, neveli. Olyan osztályközösségeket alakított ki, ahol a tanulást, a tudást, mint értéket képviselte, és adta át ezt a szemléletet tanítványainak. Közösségépítő munkája példaértékű. Karácsonykor, anyák napján olyan műsorokat készít, melyekkel nemcsak a tanulói együttműködését, hanem a szülői közösséget is erősíti.
A szülőkkel való kapcsolata mindig jó volt. Elismerték és támogatták azt az erőfeszítést, amit a gyermekeikért végzett.
Számtalan továbbképzésen vett részt, hogy szakmai felkészültségét még inkább színesítse, fejlessze. Tudását szívesen osztja meg kollégáival. Az alsó tagozat éves munkatervének megvalósításában aktívan részt vállal, lelkesen szervezi az adott programokat.

Wölfli Erika tanárnő szakmai munkájára igényesség, precizitás a jellemző. Óráit változatos módszertani ismeretek felhasználásával, munkaformák, eszközök sokféleségével teszi változatossá, ezzel motiválva tanulóit.

Osztályfőnökként sikerült mindig olyan közösséget kialakítani, ahol a tanulás, mint érték jelenik meg. Tanítványai elismerik, szeretik. Felnéznek rá, emberségét szeretik. Tanítványainak nagy lelkesedéssel tart gitár órákat is, mellyel még inkább erősödik a közösségi- és tanár-diák együttműködés.

Szülőkkel mindig jó kapcsolatot tudott kialakítani, akik tisztelik, elismerik azt a munkát, erőfeszítést, amit a gyerekeiért tesz.

Nemcsak tanítványainak segít és keresik gondjaikkal, hanem a kollégái is bizalommal fordul hozzá szakmai problémáikkal. A humán munkaközösség vezetőjeként nagy figyelmet fordított a szakmai feladatok precíz, pontos megoldására. Ötleteivel a mai napig színesíti nem csak a humán munkaközösség, de az egész iskola programjait. Intézményünk számíthat rá bármilyen műsor megszervezésében, de Ő maga is szívesen szerepel a tanári kórusban, színjátszó csapatban, ezzel is példaként áll diákjai előtt.
Az évek során számtalan továbbképzésen vett részt, hogy a szakmai felkészültségét csiszolja, fejlessze. Az itt megszerzett ismereteket, módszereket alkalmazza, segítve a tanulók szövegértő képességének, készségének kialakítását, fejlesztését.

Keszeli Zoltánné tanárnő munkájára a kezdetektől fogva az igényesség, kreativitás, innovatív gondolkodás, lelkiismeretesség és a szaktárgya iránti magas szaktudás a jellemző. Mindez elismeréseként Diákönkormányzatot segítő feladatot kapott. Nagy lelkesedéssel és lelkiismeretességgel végzi ezt a munkakört is.
Kiváló képességű tanulóktól, a nehezen kezelhető és eltérő képességű tanulókig egyaránt foglalkozott. Nagy gondot fordít a tanuló érdeklődésének a felkeltésére, szívesen alkalmazta ennek érdekében az újabb ás újabb módszereket. Az eltérő képességű tanítványaival a differenciált feladatokat alkalmazta, ezzel is segítve a gyerekek fejlődését és elősegítve ezzel a sikerélményhez jutást.

Osztályfőnöki tevékenységére az egyenletes, kiegyensúlyozott és következetes pedagógiai tevékenység a jellemző. Tanítványaival sokat foglalkozik tanórán kívül is, támogatja, segíteti tanulóit a haladásban, a problémák megoldásában.

A szülőkkel jó kapcsolatot tud mindig kialakítani, számíthatnak rá, bármilyen gondjuk is volt a szülőknek gyermekeikkel, mindig támaszt nyújt és megpróbált segíteni.

A tantestületben is minden kolléga szereti, elismerte tevékenységét. Kiváló közösségi ember. Szakmai munkája elismeréseként hosszú évek óta vezeti az iskola Diákönkormányzatát. Melyet mindig lelkesen, nagy kreativitással, pontosan és nagy szaktudással végez.

Saját magával szemben is igényes, hiszen törekszik az újabb ismeretek elsajátítására, ennek érdekében folyamatosan képzi magát. Nyitott az új módszerekre, melyekkel a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóknak is segíteni tud. Az egész pedagógiai pályafutását átszövi a lelkiismeretesség, precizitás, pontosság, a gyermekek szeretete, a gondjaikra való érzékenység.
A Miniszteri Elismerő Oklevelek átadása után a 2.a osztály meglepetéssel készült Kara Mária tanító néni köszöntésére. Marika úgy gondolta, hogy a sok-sok ledolgozott év után a nyugdíjas életet választja.

Tankerületi Igazgató Asszony Tamás Ilona Pedagógus Érdemérmet nyújtott át ebből az alkalomból Kara Mária tanító néninek. Mária élethivatásának tekintette a pedagógusi pályáját. Oktató-nevelő munkájára a szakmai felkészültség, a lelkiismeretesség, az igényesség a jellemző. Óráit úgy vezeti, hogy a tanítás-tanulás folyamatában a kitűzött célokat gazdag módszertani és korszerű szaktárgyi ismeretekkel felvértezve valósítja meg. Tervező munkája precíz, tudatos. Mindig szem előtt tartja a tanulók eltérő képességeit, így nagy gondot fordít a tanulók képességeinek differenciált fejlesztésére.
Az évek hosszú során számtalan továbbképzésen vett részt, hogy szakmai felkészültségét még inkább színesítse, fejlessze.
Osztályait 4 éven keresztül nagyfelmenő rendszerben oktatja-neveli. Tanítványai szeretik, elismerik emberségét, segítőkészségét.
A szülők is tisztelik, hálásak azért az erőfeszítésért, amit a gyermekeikért megtesz.
Kollégáival szemben is segítőkész. Tanító párjával jó emberi- és szakmai kapcsolatot ápol, ezzel is elősegítve osztályuk igazi közösséggé válását, formálását. Elhivatottan szervezi osztálya szabadidős programját, készít műsorokat a gyerekekkel egy-egy jeles nap megünneplésére.
A nyugdíjas éveihez jó egészséget, sok örömet kívánunk!


Valamennyi díjazottnak Gratulálunk és további sok sikert kívánunk a pedagógusi pályán!

Képek: 2018.06.14 Pedagógus Nap

A pontos idő

2019. március 22. Friday
 
 

Látogatók száma

Ma 54

Összes 40915

Jelenleg 28 vendég és nincsenek tagok bejelentkezve