Pedagógusok végzettsége

 

Pedagógusok által ellátott tantárgyak   Végzettségek, szakképzettségek
Egésznapos iskola 31 fő 1 fő főiskola, pedagógia –technika spec. koll
1 fő főiskola könyvtár spec.koll, magyar szakos tanár
1 fő főiskola testnevelés spec. koll.
1 fő főiskola testnevelés, könyvtár spec. koll.
4 fő főiskola tanító, magyar nyelv és irodalom műv.ter.
1 fő főiskola rajz spec.koll. orosz nyelv tanár
1 fő főiskola tanító, vizuális nevelés GYES
1 fő főiskola rajz spec.koll.
1 fő főiskola pedagógia orosz spec.koll.
1 fő főiskola könyvtár spec. koll
1 fő főiskola magyar műveltségterület, inkluzív nevelés tanár, szakvizsga
1 fő főiskola tanító magyar nyelv és irodalom szakkol, pedagógia és bölcsész tanár egyetem
1 fő főiskola közművelődés spec.koll
1 fő főiskola német műveltség terület, iskolaotthon
1 fő főiskola pedagógia spec.koll iskolaotthon
1 fő főiskola, pedagógia –technika spec. koll
1 fő főiskola konduktor tanító GYES
1 fő főiskola pedagógia és könyvtár spec.koll.
1 fő főiskola olasz nyelv tanár
1 fő főiskola orosz és pedagógia spec. koll, orosz nyelv tanár
1 fő főiskola technika spec. koll
1 fő főiskola népművelő, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus.
2 fő tanító fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
1 fő tanító, könyvtár spec.koll, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus
1 fő tanító népművelő –technika spec.koll
2 fő tanító angol műveltségterület
 Magyar nyelv és irodalom  3 fő 1 fő főiskola magyar – történelem
1 fő főiskola magyar – ének, szakvizsga
1 fő egyetem pedagógia és bölcsész tanár  tanító magyar spec.koll
magyar nyelv,
Történelem 6 fő 1 fő főiskola angol történelem
1 fő főiskola angol történelem – orosz
1 fő főiskola történelem – német, tanító közművelődés spec.koll.
1 fő főiskola történelem – földrajz
1 fő történelem – magyar
1 fő történelem – orosz- könyvtár, informatikus
Angol nyelv  4 fő 1 fő főiskola angol – történelem –orosz
1 fő főiskola történelem – angol
1 fő főiskola angol nyelv
1 fő főiskola angol nyelv
 Német nyelv  1 fő  1 fő főiskola történelem – német, tanító közművelődés spec.koll
 Matematika  2 fő 1 fő főiskola matematika-ének
1 fő főiskola matematika- kémia nevelőtanár
 Testnevelés 3 fő 1 fő egyetem földrajz –testnevelés, gyógytestnevelő 2.fő főiskola földrajz – testnevelés
 Fizika  1 fő  1 fő egyetem fizika- technika
 Kémia  2 fő 1 fő főiskola kémia –matematika
1 fő főiskola biológia – földrajz szak
  Biológia – földrajz -természetismeret  6 fő 1 fő főiskola biológia – földrajz szak, szakvizsga
2 fő főiskola testnevelés – földrajz
1 fő főiskola testnevelés –földrajz, gyógytestnevelés
1 fő főiskola rajz –média-földrajz szakvizsgázott ped.
 Rajz- média- mozgóképkultúra  2 fő  1 fő főiskola rajz –média-földrajz szakvizsgázott ped
1 fő egyetem rajz művészettanár
 Ének zene 1 fő  1 fő főiskola szolfézstanár, gordonkatanár
Technika 3 fő 1 fő főiskola tanító, technika szakos tanár, oktatás informatikus
1 fő főiskola oktatás informatikus, műszaki élelmiszeripari szakoktató
1 fő főiskola fizika- technika szakos
1 fő főiskola tanító, technika szakos tanár, oktatás informatikus
Informatika 3 fő 1 fő főiskola oktatás informatikus, műszaki élelmiszeripari szakoktató
    1 fő főiskola könyvtár informatikus, történelem orosz tanár
Fejlesztőpedagógus 3 fő 1 fő főiskola tanító könyvtár spec.koll, szakvizsgázott fejlesztőped.
1 fő főiskola tanító népművelés könyvtár spec.koll, szakvizsgázott fejlesztőped.       
1 fő főiskola gyógypedagógus origlofén szak
 Könyvtár 1 fő  1 fő főiskola könyvtár informatikus, történelem orosz tanár
Utazópedagógusok 7 fő 3 fő főiskola gyógypedagógus oligofrén ped.
1 fő főiskola szomatopedagógus
1fő főiskola tiflopedagógus
1 fő logopédus SNI
1 fő logopédus BTM
1 fő egyetem gyógytestnevelő tanár

 

 

Oktató-nevelő munkát segítők 

 

Pedagógiai asszisztens egészségügyi szakközépiskolai érettségi, OKJ ped.asszisztens heti 40 óra
Pedagógiai asszisztens érettségi, OKJ ped.asszisztens heti 40 óra
Pedagógiai asszisztens

nyomdaipari szakközépiskola érettségi, OKJ ped.a

 

heti 40 óra
Gyógypedagógiai asszisztens Felsőfokú OKJ  heti 40 óra
iskolatitkár 1 fő kereskedelmi szakközépiskola, érettségi heti 40 óra
rendszergazda főiskola heti 40 óra
iskolapszichológus pszichológus heti 20 óra

 

 

 

Évismétlés, lemorzsolódás

 

Tanév Pótvizsgázó tanulók Tantárgyak száma Évismétlő
2008/2009. 63 11 4
2009/2010. 51 9 8
2010/2011. 63 11 6
2011/2012 14 9 0
2012/2013 19 9 0
2013/2014 8 13 1
2014/2015 5 8 0
2015/2016 8 12 2
Szülő kérésére évet ismétel:      
2008/2009. 2    
2009/2010. 1    
2010/2011. 1    
2011/2012 1    
2012/2013 2    
2013/2014 4    
2014/2015 3    
2015/2016 5    

 

 

 

Országos mérési eredmények

 

 

Mérési terület Évf. Képzési forma Átlageredmény (megbízhatósági tartomány)
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
matematika 6.évf. ált.isk 1361 K1344 K1315 L1389 K 1333 K 1282 K1313
(1313;1406 1303;1379 1281;1351 1354;1431 1281;1386 1246;1313 1272;1357
8.évf ált.isk 1525 K1520 K1487 J1410 J1356 K1443 J1411
(1494;1561 1472;1576 1430;1527 1367;1448 1318;1393 1415;1491 1366;1453
szövegértés 6.évf. ált.isk 1365 K1412 K1367 K1376 K1324 J1280 K1346
(1311;1428 1360;1465 1322;1416 1328;1409 1279;1373 1243;1312 1309;1382
8.évf ált.isk 1419 K1422 L1518 J 1401 J 1426 J 1434 J 1375
(1374;1461) 1380;1481 1471;1553 1343;1453 1385;1467 1393;1491 1334;1414

 

 

 

Továbbtanulási mutatók

 

 

Továbbtanulási mutatók 2008/2009 -es tanévtől
  08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16
                 
ginmázium 0,1 0,14 0,05 0,13 0,12 0,15 0,13 0,07
szakközépiskola 0,71 0,63 0,53 0,53 0,51 0,53 0,55 0,57
szakiskola 0,18 0,22 0,29 0,33 0,36 0,32 0,23 0,36
nem tanul tovább 0,01 0,01 0,03 0 0 0 0 0

 

 

 

 Térítési díj 

 

A Budapest Főváros IV. krület Újpest Önkormányzata Képviseló-testületének 16/2016.(IX.30) önkormányzati rendelete 1§(2) bekezdése alapján.

"Az Önkormánzat az óvodai és az iskolai gyermekétkeztetést vásárolt szolgáltatás útján biztosítja. Az óvódai és iskolai gyermekétkeztetés térítési díjait - a jogszabályi előírások figyelembe vételével - a szolgáltatókkal kötött szerződésekben rögzített élelmezési nyersanag költségek (nyersanyagnormák) alapján kell megállapítani."

Étkezés típusa Nettó ár (Ft/adag) Bruttó ár (Ft/adag)

Általános Iskola

Diétás tízórai

Diétás ebéd

Diétás uzsonna

 

98,20

357,73

98,20

 

124,71

454,32

124,71

Középiskola

Diétás ebéd

 

415,40

 

527,56

 

 

 

Házi feladat, iskolai dolgozatok szabályai

 

Házi feladat

Célja: segítséget nyújtson a tanuló számára a tanórán elsajátított tananyag gyakorlására, elmélyítésére, a megértés ellenőrzéséhez.

Bármely tantárgyból az otthoni, másnapra történő felkészülés az önálló munkavégzés erősítését, a gyakorlást, a tananyag megerősítését szolgálja.

A szóbeli és írásbeli házi feladatok, gyűjtőmunkák mennyiségénél és minőségénél figyelembe kell venni a következőket:

                           a feladatok mennyisége olyan legyen, hogy ne jelentsen a tanulók számára aránytalanul nagy terhet,

                           vegyük figyelembe, hogy a tanulók több tantárgyból is kapnak házi feladatot,

                           a feladatok a tanítási órán tanult ismeretekkel megoldhatók legyenek,

                            kerüljük a nagy mennyiségű, mechanikus munkavégzést igénylő házi feladatokat

 

Elvei:

Minősége és mennyisége igazodik a tanuló előzetes ismereteihez, képességeihez, életkori sajátosságaihoz.

Szóbeli és írásbeli feladatokat egyaránt tartalmazhat.

Az iskolaotthonos osztályban tanulók hét közben akkor kapnak otthon elvégzendő feladatot, ha a tanuló egyéni elfoglaltsága miatt nincs jelen a délutáni tanulási időben.

Hiányzás esetén az elmaradt házi feladatokat a tanulónak az adott órára pótolnia kell.

 

Írásbeli beszámoltatás

Célja: az elsajátított tananyag tudásszintjének, a hozzá kapcsolódó készségek fejlettségének mérése a továbblépés meghatározásához.

Elvei:

Ugyanazon a tanítási napon két témazáró dolgozatnál nem lehet több.

A témazárók érdemjegyei súlyozottan számítanak a tantárgyi értékelésben.

A témazáró megíratását előre kell közölni a tanulókkal.

 

 

 Iskolai osztályok, létszámok

 

Osztály létszám lakóhely
/napló szerinti/
 ahol életvitel szerűen lakik 
  magán-tanuló tanulói jogviszo-nya szünetel hit és erkölcstan erkölcstan SNI szakértői vélemény alapján számított létszám Évfolyam létszám Tagozat létszáma beilleszkedési,
tanulási, magatartási zavar
hh hhh
körzet más IV. ker. iskola körzete Bp. más kerülete vidék oktatást kért 2 fő 3 fő
1.a 28 28           8 20     28 84 338 3 1  
1.b 30 30           14 16     30 1    
1.c 26 23 2 1       4 22 3   29 1 1  
2.a 30 24 3 2 1     11 19     30 86 10    
2.b 30 25 4 1       10 20     30 5    
2.c 26 20 6         14 12 1 1 29 6    
3.a 26 23 1 2     1 10 16 1 1 29 92 3    
3.b 20 16 3 1       10 10 1   21 8    
3.c 28 23 4 1   3   12 16 2   30 3    
3.d 18 9 4 4 1     8 10 2   20 4 1  
4.a 25 19 5 1       6 19     25 76 6    
4.b 25 19 5 1     1 5 20 3   28 4    
4.c 26 9 14   3     8 18 5   31 6    
5.a 27 13 11 3     1 12 15   1 27 72   4    
5.b 22 18 6         3 19 1 2 25 213 6 1  
5.c 23 11 8   4     5 18 1   24 8    
6.a 22 13 8 1     1 1 21     22 62 4    
6.b 22 15 5 2       2 20 4   26 2    
6.c 18 6 3 3   1 2 1 17 2   20 9 2  
7.a 20 9 9 1 1 1 2 3 17 1 1 23 40 5    
7.b 20 12 3 2 3   1 4 16 1   21 6 1  
8.a 24 9 7 7 1 1 1 4 20 2 4 34 39 6 3  
8.b 15 7 7 1   1 2 3 12 3 1 19 4 2  
  551 381 118 34 14 7 12 158 393 33 11 601 551 551 114 12 0

 

 

 

A Fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

 

évfolyamonként 3, összesen 23 osztály

napközis csoportok száma: 3

tanulószobás csoportok száma: 1

 

 

Végzett tanulók nomonkövetése

 

 

Tantárgy 2009/2010-es tanévben végzett tanulók eredményei 9. évfolyamon osztályzat összesen/fő Tantárgyi átlag Beérkezett adatok száma /Végzett tanulók száma alapján
angol nyelv 12 3,25 0,19
biológia 6 3,33 0,09
ének-zene 5 4 0,07
fizika  7 2,85 0,015
földrajz 6 3,16 0,09
informatika 9 4 0,14
kémia 7 3 0,11
magyar irodalom  12 3,66 0,19
magyar nyelv 11 3,18 0,17
matematika 11 2,81 0,17
német nyelv 3 3,33 0,04
rajz 6 3,5 0,09
testnevelés 9 3,55 0,14
történelem 12 3,33 0,19
       
Tantárgy 2012/2013-as tanévben végzett tanulók eredményei a 9. évfolyamon osztályzat összesen/fő Tantárgyi átlag Beérkezett adatok száma /Végzett tanulók száma alapján
angol nyelv 8 4,12 0,13
biológia 6 3,83 0,1
ének-zene 6 3,66 0,1
fizika  6 3 0,1
földrajz 6 3,33 0,1
informatika 7 3,85 0,12
kémia 6 3,33 0,1
magyar irodalom  9 3,11 0,15
magyar nyelv 9 3,11 0,15
matematika 8 3,12 0,13
német nyelv 5 3,6 0,08
rajz 4 4,25 0,06
testnevelés 7 4,57 0,12
történelem 9 3 0,15
       
Tantárgy 2013/2014-es tanévben végzett tanulók eredményei a 9. évfolyamon osztályzat összesen/fő Tantárgyi átlag Beérkezett tanulók adatai /Végzett tanulók száma alapján
angol nyelv 18 3,16 0,29
biológia 4 2,5 0,06
ének-zene 5 4,8 0,08
fizika  11 3 0,17
földrajz 10 3,2 0,16
informatika 13 3,69 0,2
kémia 11 3,1 0,17
magyar irodalom  15 2,67 0,24
magyar nyelv 16 2,69 0,25
matematika 18 3,05 0,29
német nyelv 5 3 0,08
rajz 5 4,2 0,08
testnevelés 14 3,79 0,22
történelem 15 2,67 0,24
       
Tantárgy 2013/2014-es tanévben végzett tanulók eredményei a 10. évfolyamon osztályzat összesen/ fő Tantárgyi átlag Beérkezett tanulók adatai /Végzett tanulók száma alapján
angol nyelv 12 3,83 0,193
biológia 9 2,89 0,145
ének-zene 2 5 0,032
fizika  8 3,5 0,129
földrajz 7 3,86 0,113
informatika 7 4,14 0,113
kémia 8 3,5 0,129
magyar irodalom  11 2,91 0,177
magyar nyelv 10 3,2 0,161
matematika 12 2,58 0,193
német nyelv 2 3 0,032
rajz 5 4,4 0,081
testnevelés 6 4,17 0,097
történelem 12 2,67 0,193
       
Tantárgy 2014/2015-es tanévben végzett tanulók eredményei a 9. évfolyamon osztályzat összesen/fő Tantárgyi átlag Beérkezett tanulók adatai /Végzett tanulók száma alapján
angol nyelv 26 2,88 0,4
biológia 5 2,2 0,077
ének-zene 6 4,33 0,092
fizika  15 2,33 0,231
földrajz 19 2,79 0,292
informatika 23 3,65 0,354
kémia 16 2,31 0,246
magyar irodalom  25 2,6 0,385
magyar nyelv 21 2,81 0,323
matematika 26 2,23 0,4
német nyelv 5 2,6 0,077
rajz 4 4 0,061
testnevelés 25 3,92 0,385
történelem 26 2,35 0,4

 

 

Felvétel, átvétel, tanulói jogviszony megszűnése a jogszabályban

2011. évi CXC törvény a köznevelésről

 

30. A … tanulói jogviszony … keletkezése és megszűnése

50. § (1) A tanuló – beleértve a magántanulót is – az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti.

...

(3) Nem szervezhető

a)felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében

b)általános iskolában felvételi vizsga.

...

(6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola működik, az egyes általános iskolai körzetet úgy kell meghatározni, hogy kialakíthatóvá váljon a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyenletes aránya a nevelési-oktatási intézményekben.
(7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével – a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
(8) A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét.
(9) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-oktatását több megyére, országrészre kiterjedően ellátó nevelési-oktatási intézmény működési, felvételi körzetének meghatározása előtt az intézmény székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt kormányhivatalok véleményét.
           
51. § (1) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a további felvételi kérelmek teljesítésénél előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. A további felvételi kérelmekről az intézmény pedagógiai programjában foglaltak szerint kell dönteni.
(2) A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon – legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt – nyilvánosságra kell hozni.
           
(4) Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról – a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével – az igazgató dönt.
(5) A sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz.

...

53. § (1)129          
(2) Megszűnik a tanulói jogviszony      
a) ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján,  
b) az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján,
           
g) a tankötelezettség megszűnése után – ha a szülő a tanuló egyetértésével, nagykorú tanuló esetén a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad –, a bejelentés tudomásulvételének napján,
           
(5) Megszűnik a tanulói jogviszony a kizárás az iskolából fegyelmi határozat jogerőre emelkedésének napján.
(6) Az iskola a tanítási év utolsó napján egyoldalú nyilatkozattal is megszüntetheti annak a tanulónak a tanulói jogviszonyát, aki nem tanköteles, ha ugyanannak az évfolyamnak a tanulmányi követelményeit második alkalommal nem teljesítette. Az iskolai tanítási év utolsó napján megszüntethető egyoldalú nyilatkozattal annak a tanulónak a tanulói jogviszonya is, aki a nappali rendszerű iskolai oktatásban nem vehet részt, feltéve, hogy az iskolában nincs felnőttoktatás, vagy a tanuló abban nem kíván részt venni.
 (10) Megszűnik a tanulói jogviszony, ha a nevelési-oktatási intézmény jogutód nélkül megszűnik.
(11)130 Kérelemre megszűnik annak a nem magyar állampolgárságú gyermeknek, tanulónak a magyarországi nevelési-oktatási intézménnyel létesített tanulói jogviszonya, aki külföldre vagy saját országába távozik.

 

 

Sportolási lehetőség

 

 

Az itt felsorolt sportolási lehetőségek tagdíjasak, további információt az edzők tudnak adni. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy iskolánk a hivatalos nyitvatartási időben: 6.45 és 17 óra között felelős a gyermekekért, az edzések alatt, a 17 óra utáni időszakban, az edzések után a szülők és az edzők felelősek a gyermekekért. Kérjük, hogy az időpontokat pontosan tartsák be, időben érkezzenek gyermekükért.

 

 

Kistorna
Óra HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
15-16.       Négy Muskétás 15.00-16.00 Négy Muskétás 15.00-18.15
16-17. Négy Muskétás  16.15-17.15   Négy Muskétás  16.15-17.15  
17-18. Négy Muskétás  17.15 - 18.15 Claymore karate 17.30 -19.30 Négy Muskétás  17.15 - 18.15 Claymore karate 17.30 -19.30
18-19.
19-20.      
20-21.          

 

Tornaterem
Óra HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK
15-16.          
16-17. Szabadtéri sportok 16.00-17.30 Megyeri Tigrisek 16.30-19.00   Megyeri Tigrisek 16.30-19.30 Szabadtéri sportok 16.00-17.30
17-18. Megyeri Tigrisek 17.30-20.30 Újpesti Torna Egylet 17.00-18.00
18-19.   Megyeri Tigrisek 17.30-19.00
19-20. Szűcs Péter 19.00-21.00 Újpesti Haladás 19.00-20.30  
20-21. Unicredit Bank 20.30-22.00   Szabadtéri sportok 20.30-22.00
21-22   Szabadtéri sportok 20.30-22.00  
 
 
 

Látogatók száma

Today 23

All 10052

Currently are 91 guests and no members online