TÁJÉKOZTATÓ

a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben megtehető rendőri intézkedésekkel összefüggésben

Az Országgyűlés 2012. július 12-ei ülésnapján fogadta el az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvényt. A törvény módosította a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényt. A módosítás alapján a rendőrség intézkedési jogot kapott arra, hogy tanítási napon azokat a 14. életévüket még be nem töltött tanulókat akik

 - vagy nagykorú személy kísérete nélkül,
 - vagy hitelt érdemlő igazolás nélkül vannak távol a nevelési-oktatási intézményből

a rendőr az intézmény vezetőjéhez kísérheti. A nevelési-oktatási intézménybe történő bekísérés előtt a rendőr egyeztetni köteles az az intézménnyel.

A jogalkotói szándék nyilvánvalóan az volt, hogy a kiskorú tanulók teljesítsék iskolalátogatási kötelezettségüket, és ne az utcán vagy egyéb helyeken tartózkodjanak a tanítási idő alatt. A rendőri intézkedés lehetőségének megteremtése hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók teljesítsék tanulmányi kötelezettségüket és ne kezdődjön meg az iskolai lemorzsolódásuk már az általános iskolában.

A Rendőrségről szóló törvény meghatározza azt, hogy mi tekinthető hitelt érdemlő igazolásnak:

1. a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás,

2. a tanuló szülője vagy törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás,

3. orvosi igazolás.

A tanulók tanítási idő alatti távolléte esetére a szülőnek vagy törvényes képviselőjének előre ki kell töltenie az írásbeli igazolást, mely letölthető és kinyomtatható innen: Szülői igazolás

Szülői igazolás

Ha a tanulót valamilyen okból a pedagógusok a tanítási idő vége előtt elengedik az iskolából, akkor az alábbi formájú igazolást állítja ki az intézmény.

IGAZOLÁS
Intézmény neve:.......................................................................................................................
Címe:....................................................................................................................................... 
OM azonosító:...................................................                                                                        
A fenti nevelési-oktatási intézmény képviselőjeként igazolom,                                                  
hogy........................................................ nevű (szül. idő: ..............................................  anyja
neve: .................................................................  ) ................................  évfolyamos tanulónk,
.................................................................................  napo(ko)n, az iskolai tanítási óráról/az 
iskola által szervezett foglalkozásról jogszerűen van távol.                                                      

A távolmaradás jogcíme:...........................................................                                                

Dátum:..........................................................                                                                             

P. H.

……………………………………..               
                                                                                                                            intézményvezető                            

A módosítás alapján a nevelési-oktatási intézmény a tanuló és szülei, törvényes képviselője Nkt. 41. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott személyes adatait (tanuló neve, születési helye és ideje, lakóhelye, tartózkodási helye, szülője, törvényes képviselője neve lakóhelye, tartózkodási helye és telefonszáma stb.) a tanuló nevelési-oktatási intézményből való távolmaradása jogszerűségének ellenőrzése és a szülővel való kapcsolatfelvétel céljából továbbíthatója az intézkedést foganatosító rendőrnek.

 
 
 

Látogatók száma

Today 23

All 12908

Currently are 46 guests and no members online