ISKOLAI HÍRMONDÓ

2020/2021 – es tanév

LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA Erzsébet utca 31.


Iskolánkról néhány szóban

Tisztelt Szülők!

A gyermekek iskolába kerülése fontos állomás életükben, a Szülők számára pedig nehéz döntés az iskolaválasztás. Iskolánk rövid bemutatásával választásukat szeretnénk könnyebbé tenni.

Pedagógiai programunk szellemében törekszünk arra, hogy különféle érdeklődésű és adottságú gyermekek mind megtalálják helyüket az iskolánkban.

Célunk megalapozni a tanulók műveltségét, fejleszteni képességeiket, segíteni eligazodásukat a szűkebb és tágabb környezetükben.

Oktató - nevelő munkánk célja, hogy tanulóinkat a tudás, a művelődés            iránt    fogékonnyá,    nyitottá,      érdeklődővé tegyük, felvértezzük a tárgyilagos és logikus gondolkodás képességével, az ismeretszerzés és- bővítés technikájával.

Pedagógiai elveinkhez tartozik az egyéni bánásmód, a differenciált fejlesztés. Valljuk, hogy minden gyermek - mint különálló egyéniség- különféle értékekkel rendelkezik. Ezeket az értékeket kívánjuk felszínre hozni, fejleszteni. Mivel minden kisgyerek valamilyen területen tehetséges, ezt igyekszünk kiaknázni, megragadni, tanulóinkat sikerorientálttá tenni.

Tanulóink a felső tagozaton bontott csoportban tanulják a matematikát, számítástechnikát és az idegen nyelvet (angol-német), melyhez 3 számítástechnikai terem, 2db SMART táblás terem, valamint szaktantermek állnak rendelkezésükre. Az alsó tagozaton az angol nyelv oktatása folyik csoportbontásban.

Diákjaink évek óta részt vesznek kerületi, területi, fővárosi és országos szaktantárgyi versenyeken, kulturális programokon.

Minden évben részt vesznek tanulóink a Bólyai, Zrínyi, Medve, E-hód matematika versenyeken, ahol dobogós eredményeket érnek el a területi, fővárosi megmérettetéseken.

Színjátszó csoportunk az elmúlt években kerületi, és fővárosi színjátszó fesztiválokon kimagasló eredményeket ért el.

Hasonlóan teljesítenek tanítványaink valamennyi képzőművészeti és zenei versenyen is!

Az évenként megrendezésre kerülő angol országismereti, és a területi versenyeken is, rendszeresen dobogós helyezést érünk el. Büszkék vagyunk eredményeinkre.

Minden lehetőséget megteremtünk a rászoruló, lassabban haladó gyerekeknek, hogy ők is eredményesen végezzék el az iskolát, megtalálják azt a területet, amelyben ők is sikereket érhetnek el.

Fejlesztő - és utazó gyógypedagógusaink többféle mozgásterápiával ( Ayres, Delecató, Fitt-ball), és intenzív kognitív fejlesztéssel alakítják gyermekeink készségeit, képességeit. Iskolánkban utazó pedagógusként, szomatopedagógus, logopédus, pszichológus segíti tanulóink felzárkóztatását, a diszlexia és diszgráfia kiküszöbölését, valamint a gyógyító mozgásfejlesztést.

Rendszeresen szervezünk kulturális és szabadidős programokat, melyekre szívesen fogadjuk a környező iskolák tanulóit, valamint a környezetünkben élők gyermekeit is.

Célunk mind jobban megismertetni környezetünkkel a lelkes és dinamikus tantestületünk munkáját.

A 2020/2021-es tanévben a következő típusú osztályokat indítjuk:

Angol – kosárlabda - foci, melyben az angol nyelv oktatása első osztálytól kezdve emelt óraszámban, bontott csoportban történik. A kosárlabda, futball oktatása a testnevelés órák keretében szakedzők vezetésével zajlik, és ezeket a sportágakat délutáni edzés formájában folytathatják a tanulók.

Matematika – informatika jellegű osztály - ahol 5. évfolyamtól kezdődően képesség szerinti csoportbontásban történik a matematika - informatika tanítása, azt megelőzően szakkör formájában és 1 órával növelt óraszámban kapnak plusz

lehetőséget a tanulók a matematika tanulásához. Az alsós években táblás játékokkal, kártyajátékokkal és egyéb logikai készséget fejlesztő játékokkal terelik a gyerekek érdeklődését a matematika felé, fejlesztve problémafelismerő-és megoldó képességüket. 3.-4. évfolyamon játékos formában számítástechnikai ismereteket is elsajátíthatnak.

A művészeti osztályban, emelt óraszámban történik az ének és a rajz tanítása. Szakköri foglalkozásokon pedig a drámajáték, a színjátszás és a társas tánc elemeinek megtanulásával gazdagodnak a gyerekek készségei, képességei. A gyerekek kerületi és fővárosi szinten mutatják meg egyre eredményesebben rajzkészségüket, énektudásukat és természetesen a színjátszásban történt fejlődésüket.

Elsős osztályainkban az alapkészségek biztos elsajátítására törekszünk. A hangoztató-elemző-összetevő, szótagoló olvasás - írás - tanítási módszert alkalmazzuk. A tanítók 1-4. évfolyamig tanítják osztályukat.

Az egész napos oktatás-nevelés keretében guruló vagy hagyományos formában történik az alsó tagozatos tanulók nevelése, oktatása.

A gyerekek szabadidős tevékenységének köre változatos: korcsolyáznak, úsznak, eveznek, kirándulnak, cirkuszi-és színházi előadásokra jutnak el.

Iskolánkban lehetőség van szolfézs-és hangszerek tanulására is az Erkel Gyula Zeneiskola pedagógusai vezetésével.

Kedves Szülők!

Nyitott, befogadó iskola vagyunk. Szeretettel várjuk a leendő elsősök és szüleik látogatását iskolánkba, a bővebb tájékoztatás és megismerkedés reményében.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Az iskola dolga,

hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

hogy felkeltse a tudás iránti vágyunk,

hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére, az alkotás izgalmára,

hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és

hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.”

Szent – Györgyi Albert


Elérhetőségeink:

Iskolánk honlapja: www.lazaraltisk.hu

Tel./fax.:                         +36-1- 369-3180

Tel:                            + 36-1-230-0881, +36-1-230-0882

E-mail:                            Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A pontos idő

2020. október 30. Friday