Honvédelmi Nap a Lázárban egy pályázat keretén belül

 

A pályázat célkitűzése volt, hogy az állampolgári kompetenciát kialakítsuk elmélyítsük, mely a „Hazaszeretetre nevelés elvében nyilvánulhat meg.

Célunk volt a tanulók hazaszeretetének, nemzethez való kötődésének erősítése, melyet ezzel a programmal sikerült megvalósítani. A program iskolánk valamennyi tanulóját (575fő) bevonta a foglakozásokba 20-30 perces beosztásban forgószínpad szerűen.

A programon összesen 1-8. évfolyamig 24 állomás került megszervezésre, ahol állomásonként két-két fő látott el segítő tevékenységet.

Október 21. – LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA

1-2. osztályok részére

 

Fogl. megnevezése

Fogl. helye

Fogl.vez.

(indító osztály)

I/1

Egészségügy

Fsz. 1.

Eü / iskola

1/a

I/2

Hagyományőrzők

Fsz. 3.

Berlinger Gábor

1/b

I/3

Felelős szülők (1)

Fsz.

 kistornaterem

Felelős Szülők Iskolája

 (Szandi)

1/c

I/4

Apródképző

Könyvtár előtér

Brunner Andi 

Valencsics Kati

2/a

I/5

Felelős szülők (2)

F.sz. 5.

Felelős Szülők Iskolája

 (Liza)

2/b

I/6

Rendőrség

Udvar_sétáló u. felől

Rendőrség

2/c

 

3-4. osztályok részére

 

Fogl. megnevezése

Fogl. helye

Fogl.vez.

(indító osztály)

II/1

Felelős szülők (1)

Fsz. 2.

Felelős Szülők Iskolája

3/a

II/2

Fapuskás alaki

Udvar (kerékpár tároló)

Szegleti András

 +1 fő kadét

3/b

II/3

Felelős szülők (2)

F.sz. 6.

Felelős Szülők Iskolája

3/c

II/4

Egészségügy

Fsz. 8.

Eü / iskola

4/a

II/5

Hagyományőrzők

Fsz. NK2. (táncterem)

Hagyományőrzők

4/b

II/6

Rendőrség (szemüveg)

Udvar (sétáló u. felől)

Rendőrség

4/c

 

5-8. osztályok részére

Fogl.hely

Fogl. megnevezése

Fogl. helye

Fogl.vez.

(indító osztály)

III/1

XX. század lövészárokharcai

udvar

( röpi pályánál )

Kukucska András

5/a

III/2

Hagyományőrzők (1848-as ágyú)

udvar (beton focipálya)

Hagyományőrzők

5/b

III/3

Egészségügy

Fsz. NK6.

Eü / iskola

5/c

III/4

Békefenntartás

Fsz. könyvtár

Papp István

6/a

III/5

Flottilla - robot

Udvar (sakktábla)

Flottilla

6/c

III/6

Flottilla - hadihajó

Udvar (pingpong)

Flottilla

6/d

III/7

Huszárság

tornaterem 1.fele

Papp György

7/a

III/8

Lőelmélet

/lézer puska

tornaterem 2.fele

Szegleti Tamás és Ági

 + 1fő kadét

7/b

III/9

Vetélkedő

Fsz. műhely 2.

Ősz László

7/c

III/10

Alaki kiképzés 1848

udvar

Geguss Ákos

 + 1 fő kadét

8/a

III/11

Pákozd-sukorói csata film

1.em. kémia terem

Varga János és

Benedek Mónika

8/b

III/12

Rendőrség

1.em. fizika terem

Rendőrség

8/c

 

A programban a következő területeket dolgozták fel a KEMPP munkatársai a társ szervezetekkel / Újpesti Szakrendelő, Újpesti Flottilla, Újpesti Rendőrkapitányság, Felelős Szülők/;

„1848-tól napjainkig tartó időszakot jelenítik meg élményszerű és szemléletes formában”

valamint:

  • 1848/49-es szabadságharc eseményei, ehhez kapcsolódott az 1-2. évfolyamosoknak a „ Kisdobos „ kisfilm, valamint olyan kézműves foglakozások kerültek megszervezésre, ahol hadtörténet alapú feladatuk volt a gyerekeknek. 

A 3-4 osztályosok a szabadságharc időszakára jellemző egyenruhákkal, fegyverekkel és felszerelésekkel ismerkedhettek meg, miközben különböző harci alakzatokat tanulhattak meg.

A 7-8 osztályosok megtanulhatták a szabadságharc időszakára jellemző harci technikákat, mozdulatokat, valamint megismerkedhettek korabeli ágyúval (1848), egyenruhákkal, fegyverekkel. Egy digitális film lejátszásával erősödhetett meg az ismeret a pákozd-sukorói csatával kapcsolatban.

  • A sorkatonai szolgálat 136 éves története

  • A XX. század nagy háborúi (I. és II. világháború)

  • Napjaink hadserege és a magyarok részvétele a nemzetközi békefenntartásban” (KEMPP program)

A nemzetközi békefenntartásról mesélt Papp István nyugalmazott alezredes, aki 3 hónapig volt fogságban Szudánban. Hallhatták a tanulók hogy a magyar katonaság milyen szerepet vállal a békefenntartásban.

  • Különböző interaktív és játékos foglalkozáson volt lehetőség tanulóink képességeinek fejlesztésére, valamint közösség építésre. 

  • Tanulóink gyakorlati ismereteket kaptak lőelméletből, a helyes célzásról, lövéssel kapcsolatos ismeretekről, valamint megismerkedhettek honvédségi sportágakkal, mint kézigránát dobás, szablyavívás, légpuska lövészet.

  • elméleti oktatás; fegyvertörténetből, műelméletből, kézifegyverek történetéből.

  • egészségügyi állomások/ egészséges táplálkozás/ higiéniai előadás/ újraélesztés alapjai/

  • Rendőrségi foglalkozásokon különböző eszközökkel ismerkedhettek meg, melyeket ki is próbálhattak, valamint ízelítőt kaptak a rendőri pálya veszélyeiből és szépségeiből egy pályaválasztási előadáson.

A program megnyitójára az iskola valamennyi tanulója felsorakozott az udvaron, ahol már akkor is sok-sok csodát láthattak gyermekeink a kiállított eszközök, ill. a beöltözött katonák, huszárok tekintetében.

Az intézmény vezetője köszöntötte a tanulókat, valamint a KEMPP munkatársait és a társszervezetek segítőit, majd Oláh László a KEMPP szakmai igazgatója vette át a szót és köszöntötte a részt vevőket és részletesen ismertette a nap célkitűzését és programjait. 

Záráskánt minden osztályfőnök egy sárga „Hazafiság Iskolája 2019 kendőt kapott, valamint részletes forgatókönyvet és itinert a nap programjához.

 

Néhány gondolat a véleményekből;

„Jól szervezett, tartalmas, a gyerekek életkorához igazodó program részesei lehettünk. A tanulók saját közösségükkel látogathattak el a helyszínekre, és ezt remek gondolatnak tartom. Közvetlen volt a kapcsolat az állomásokon bemutatót tartó katonák/hagyományőrzők/civil segítők és a tanulóink között. Lehetett kérdezni, és annak is tanúja voltam, hogy finoman, de határozottan emlékeztették a nebulókat, hogy figyelmesen, csendben illik végighallgatni az előadót. Ez is a katonáskodás része. 

Tetszett, hogy a bemutatott tárgyak nemcsak láthatók, hanem sok esetben megtapinthatók, kézbe vehetők voltak. A számítógépes játékban a gyerekek nem érezhetik pl. a kézigránát súlyát, de most itt megtapasztalták milyen nehéz, és elképzelhették, hogy nem volt egyszerű megfelelő távolságra eldobni. Hallották azt is, hogy milyen veszélyes eszköz, és arra is kitértek, hogy mi a teendő, ha véletlenül talál valaki a földben egy rozsdásodó lőszert, vagy gránátot. 

A gyerekek próbára tehették ügyességüket, és belekóstolhattak a katonáskodásba (pl. „szuronyos” puskával roham, vagy a kisebbeknél alaki képzés.) A lézeres célba lövés, szintén emlékezetes lesz számukra, és mindenki sorra került. 

Nagyon jó volt, hogy tanulóink film formájában is átélhették a Pákozd-sukorói csata pillanatait olyan emberek tolmácsolásában, akik hivatásukból adódóan jóval tájékozottabbak.

Lehetőségük volt a régi és az új haditechnikai eszközök, valamint a viseletek/egyenruhák megfigyelésére, összehasonlítására. 

Szerencsés ötletnek tartom az egészségügyi tájékoztatást is. A harcokban sokan estek el, sok volt a sérült is, de az elsősegélynyújtási, valamint az újra élesztési ismeretek mindig időszerűek, békeidőben is. 

Örültem, hogy voltak fiatalok is a vendégeink között. Fontos a jó példa, és az, hogy a gyerekek tudják, hogy ők is bekapcsolódhatnak majd akár a hagyományőrzésbe, akár a honvédőink csapatájába, hivatásszerűen is. (pedagógus kolléga)” 

„ Számomra a hagyományőrzők előadása, bemutatója volt a legkülönlegesebb. Szervesen kapcsolódott a hazafias neveléshez. Beszéltek a dicső magyar harcokról, az 1948-as forradalomról, a szabadságharcról, az akkor élők hazafias szellemiségéről, értékrendjéről, a hit meghatározó erejéről. A honvédek ruháinak, feladatainak, fegyvereinek bemutatása pedig igazi csoda volt. Ritkán adatik meg, hogy két-három százéves fegyvereket tarthatunk kézbe, próbálhatunk ki. Helybejött a múzeum. 

A gyerekeknek is egyértelműen ez volt a legkedvesebb program. Több szavazatot kapott a katonai vezényszavakat ismertető, tanító állomás, a játszóház, de valamennyinél jelentkezett egy-egy tetszésnyilvánítás.(4.c oszt.)”

Ez a nap valamennyi tanulónak, pedagógusnak emlékezetes marad, hiszen ilyen színes, jól szervezett, szakmailag maximumot nyújtó programot régen élhettek át itt az iskola területén. Célunkat elértük, hiszen minden téren és minden korosztály megfelelő ismeretet kapott hadtörténelemből és honvédelemből.

A pontos idő

2020. augusztus 15. Saturday

Képek véletlenül

31229281 760680854142501 5056206169966641152 N IMG 20171117 090450 20180421 092458[1] 20180323 100101 001 20171027 091729 IMG 20171026 104923 20171109 111341 IMG 20180122 080209 Elso Varras 5 DSC01504 20171026 165845 DSC00830 1024 29019805 1254605988017309 1857746668 N IMG 20180605 103610 31391268 760680917475828 3017402791036452864 N IMG 20180208 142838 Allatkert 20180425 124340[1] IMG 20180129 100325 DSC00836 1024 20171026 132614 20180310 100448 20171213 140835 20171026 162517 DSC01509 20171026 163747 20171027 080532 20171025 155611 DSC01521 20180423 104706[1] 31306737 760680537475866 6882474625557594112 N IMG 6760 20171213 141824 20171213 141209 20171026 165809 001 31776084 1716352745124931 5790991807781273600 N 20180423 093949[1] IMG 7852 Martonnap 171113 5 IMG 20171026 115714 20180328 102114 20180320 142752 IMG 20180208 135121 20180323 092857 20171109 112344 IMG 5257 20171205 102338 DSC 0295 20180421 113008 IMG 5312 Received 10214002649314538